Z chrześcijańską nadzieją na życie wieczne w Niebie zawiadamiamy,
że w dniu 22 marca 2022 r. zmarł w 93. roku życia, 66. roku kapłaństwa i 40. roku biskupstwa

Ś+P
JEGO EKSCELENCJA

ARCYBISKUP SENIOR ARCHIDIECEZJI WARMIŃSKIEJ

EDMUND MICHAŁ PISZCZ
(1929 – 1956 – 1982 – 2022)

 

Wikariusz Rzymskokatolickiej Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Pelplinie (1956-58)

Studia specjalistyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1958-1962) i w Instytucie Historii Kościoła w Moguncji (1973-1974)

Praca dydaktyczna i wychowawcza w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie (1962-1973; 1974-1982)

Biskup Pomocniczy Diecezji Chełmińskiej (1982-1985)

Administrator Apostolski sede plena Diecezji Warmińskiej (1985-1988)

Biskup Diecezji Warmińskiej (1988-1992)

Arcybiskup Metropolita Warmiński (1992-2006)

Wielki Kanclerz Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego (1999-2006)

Arcybiskup Senior Archidiecezji Warmińskiej (2006-2022)

Należał do Watykańskiej Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów

W ramach Konferencji Episkopatu Polski był przewodniczącym: Komisji Misyjnej, Rady ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek,

Zespołu ds. Kontaktów z Kościołem Ewangelicko - Augsburskim,

należał do Zespołu ds. Kontaktów z Polską Radą Ekumeniczną i do Zespołu ds. Kontaktów z Konferencją Episkopatu Niemiec

 

PROGRAM UROCZYSTOŚCI POGRZEBOWEJ

 

IV Niedziela Wielkiego Postu – 27 marca 2022 r.

9.00 – Wprowadzenie trumny do sali w Centrum św. Jakuba przy bazylice katedralnej św. Jakuba w Olsztynie

9.15 - 18.15 – Czuwanie modlitewne i okazja do pożegnania śp. Arcybiskupa Edmunda Piszcza

18.30 – Wyprowadzenie trumny z Centrum św. Jakuba do bazyliki katedralnej św. Jakuba Apostoła w Olsztynie

19.00 – Msza Święta żałobna pod przewodnictwem Biskupa Janusza Ostrowskiego

20.00 - 21.00 – Czuwanie modlitewne

 

Poniedziałek – 28 marca 2022 r.

9.00 – Jutrznia pogrzebowa w bazylice katedralnej św. Jakuba Apostoła w Olsztynie

9.30 - 10.45 – Czuwanie modlitewne

11.00 – Modlitwa różańcowa

12.00 – Msza Święta pogrzebowa pod przewodnictwem Arcybiskupa Metropolity Warmińskiego Józefa Górzyńskiego

 

Ciało zmarłego Arcybiskupa zostanie złożone w Krypcie Arcybiskupów Warmińskich w bazylice katedralnej św. Jakuba Apostoła w Olsztynie.

 

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj Mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.

 

Kuria Archidiecezji Warmińskiej