Parafialny Zespół Caritas, przy parafii
św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi
Panny w Olsztynie informuje, że w dniach:
14.06.2023r- (środa)
oraz 16.06 i 17-06-2023r
w godz: 1000-1200
wydawana będzie żywność dla rodzin
objętych programem pomocy
żywnościowej PEAD .
Dnia 14-06-2023r odbędzie się
również szkolenie ,,Sygnały
alarmowania na wypadek zagrożenia”,
Jednocześnie informujemy, że nieodebrana żywność w wyżej wymienionym
terminie, będzie wydana rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.