Duszpasterstwo AA
Akcja Katolicka
Chór Parafialny
Czasopismo parafialne „Nazaret”
Lektorzy
Ministranci
Odnowa w Duch Świętym
Parafialny Zespól Caritas
Rodzina Radia Maryja
Ruch Światło Życie  – osób dorosłych
Schola Dziecięca
Schola Młodzieżowa
Straż Honorowa NSPJ
Wspólnota Krwi Chrystusa
Żywy Różaniec