1. W piątek 23 lipca pożegnaliśmy śp. ks. Janusza Rytubę – wikariusza naszej parafii. Dziękujemy Bogu za dar jego życia i kapłaństwa. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci.

 

 1. Zapraszamy na nabożeństwa od poniedziałku do soboty o 17:30.

 

 1. W przyszłą niedzielę o 16:00 zapraszamy na Mszę świętą,
  w intencji ofiar i bohaterów Powstania Warszawskiego. Modlitwie będzie przewodniczył Ksiądz Arcybiskup Józef Górzyński Metropolita Warmiński.

 

 1. W przyszłą niedzielę Odpust „Porcjunkuli”: odpust zupełny za nawiedzenie kościoła i pobożne odmówienie „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”.

 

 1. Również w przyszłą niedzielę ofiary zebrane na tacę zostaną przeznaczone na fundusz inwestycyjno – remontowy naszej parafii. Po Mszy świętej
  o 11:00 zmiana tajemnic różańcowych.

 

 1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski informuje, że akcja szczepień przeciw covid-19 jednodawkowym preparatem Johnson&Johnson odbędzie się na terenie naszej parafii w przyszłą niedzielę
  1 sierpnia (od godziny 9.00 do 14.00).

 

 1. W kancelarii przyjmujemy intencje Mszy świętych. Jest także prasa katolicka i przyjmowane są wpłaty na chleb wydawany osobom ubogim
  w naszej parafii.

 

 1. Dzisiaj przy głównym wyjściu z kościoła można wrzucić ofiarę do puszki w ramach zbiórki prowadzonej przez CARITAS POLSKA poszkodowanym przez burze i powodzie oraz na środki transportu misjonarzom.

 

 1. Dzisiaj wspomnienie św. Krzysztofa – patrona podróżnych. Po każdej Mszy świętej błogosławieństwo kierowców i pojazdów mechanicznych.

 

Módlmy się.

Boże nieskończonego miłosierdzia i niezmierzonego majestatu, żadna przestrzeń ani odstęp czasów nie oddala Ciebie
od tych, którymi się opiekujesz.

Przybądź na pomoc swoim sługom, którzy dla dobra własnego i swoich bliskich posługiwać się będą pojazdami mechanicznymi. Bądź im przewodnikiem i opiekunem, niechaj nie szkodzą im przeciwności i nie zrażają ich trudy.

Obdarz ich zdrowiem i roztropnością, aby dzięki opiece Twojej prawicy szczęśliwie osiągnęli cel swoich szlachetnych pragnień. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.