PROBOSZCZ:
- ks. kan mgr Tomasz Stempkowski - 89 5262750

WIKARIUSZE:
- ks. mgr Wojciech Łazowski od 1994 r. - 698684564
- ks. mgr lic. Janusz Rytuba od 2011 - 669901219
- ks. mgr Kamil Rokicki  - od 01.07.2016 - 789 056 208
- ks. mgr Kamil Wyszyński od 01.07.2018 -- tel. 795430410

REZYDENCI:

- ks. kan. mgr Tadeusz Alicki -  506261518
  / Duszpasterz Uzależnionych/
- ks. mgr Krzysztof Lauter (Kapelan Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Olsztynie)
- ks. dr Marcin Bałdyga (Notariusz Kurii Archidiecezji Warmińskiej)