1. Kościół pozostaje otwarty w ciągu dnia, z zachowaniem wymogu, by nie przebywało w nim więcej niż 5 osób równocześnie. Nadal jest możliwość Adoracji Najświętszego Sakramentu w ciągu dnia, ale poza godzinami Mszy świętych.

 

 1. Msze święte do środy pozostają w niezmienionym porządku. Jednak we Mszy świętej może uczestniczyć maksymalnie 5 osób. W tej sytuacji pierwszeństwo ma delegacja z rodziny, która wcześniej zarezerwowała intencję.

 

 1. Liturgie Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku oraz Wielkiej Soboty będziemy transmitować z naszego kościoła o 20:00.

 

 1. W tym roku poświęcenie pokarmów na stół wielkanocny tzw. „święconka” ma charakter liturgii domowej. Przed śniadaniem niedzielnym błogosławieństwo wypowiada ojciec, matka lub inna dorosła wierząca osoba. Modlitwa błogosławieństwa jest na stronie internetowej parafii.

 

 1. Może okazać się niemożliwą spowiedź wielkanocna. Obowiązek ten trzeba będzie spełnić, gdy minie epidemia. W sytuacji granicznej, gdy nie ma możliwości spowiedzi, należy wzbudzić żal za grzechy. Później jednak grzechy należy wyznać podczas spowiedzi.
 1. Papież Franciszek udziela na czas epidemii odpustu zupełnego następującym osobom:
 1. zarażonym koronawirusem, przebywającym na kwarantannie, pracownikom służby zdrowia, rodzinom osób chorych.
 2. umierającym, zwłaszcza gdy nie mogli wyspowiadać się i przyjąć sakramentu namaszczenia chorych oraz Komunii św. w formie Wiatyku.
 • modlącym się przed Najświętszym Sakramentem, odprawiającym także w warunkach domowych: Drogę Krzyżową, różaniec, czytającym przez pół godziny Pismo święte.

Warunkiem uzyskania odpustu jest modlitwa w intencjach Ojca Świętego i wyznanie wiary, choćby w formie skróconej i spontanicznej np. Wierzę w Ciebie Chryste.

 

 1. Jest nadal możliwa spowiedź indywidualnie w kościele
  i przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności. Wszystkich, którzy pragną skorzystać z posługi sakramentalnej, prosimy o telefoniczny kontakt
  z duszpasterzami. Numery telefonów są dostępne
  na naszej stronie internetowej.

 

 1. Odwołane są Nabożeństwa w dni powszednie o 17:30, Nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali.

 

 1. Sprawy kancelaryjne prosimy uzgadniać telefonicznie. Również telefonicznie można zarezerwować intencję Mszy świętej. Dziękujemy wszystkim, którzy przez bankowość internetową lub osobiście, złożyli ofiarę
  na potrzeby naszej parafii.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

(„Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich”,

 1. 2, Katowice 2001, nr. 1347-1350)

 

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

 

Wszyscy odpowiadają: Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

 

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.

 

1 Tes 5, 16-18: Zawsze się radujcie. 

Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.

Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.

 

Albo:

 

Mt 6, 31 ab.32b-33: Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść?

Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy  jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.

 

Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:

 

Módlmy się.

Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

 

Wszyscy: Amen.

 

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:

Uczniowie poznali Pana. Alleluja

 

Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.

 

Módlmy się:

Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.

 

Wszyscy: Amen.