1. Zapraszamy na nabożeństwa majowe codziennie o 17:30.

 

  1. Trwają katechezy Drogi Neokatechumenalnej, które w naszym kościele głoszone są w poniedziałki i czwartki o 19:00. W tym tygodniu, w czwartek odbędzie się główna katecheza, na którą zapraszamy wszystkich, również tych, którzy do tej pory nie włączyli się w ten cykl. Żyjemy w świecie, który coraz bardziej odrzuca prawdę o Bogu jako Stworzycielu i Odkupicielu. Chcemy przypomnieć te fundamentalne, objawione prawdy i obwieścić kerygmat, czyli najważniejsze chrześcijańskie orędzie, które może zaowocować nowym spojrzeniem na samego siebie, na wiarę i na Kościół, a przede wszystkim może być doświadczeniem ogromnej i darmowej miłości Boga.

 

  1. W sobotę po Mszy świętej o 8:00 Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym Owczarnia Pana zaprasza na modlitwę za nasze miasto.

  1. W kancelarii przyjmujemy intencje Mszy świętych. Jest także Gość Niedzielny i Gazeta Pielgrzyma. Przyjmowane są także wpłaty na chleb wydawany osobom ubogim w naszej parafii.

  1. Nasza parafia organizuje dwa turnusy kolonii letnich dla dzieci i młodzieży do Zakopanego. Wszelkie informacje możemy odnaleźć na plakatach, stronie internetowej parafii i na ulotkach znajdujących się z tłu kościoła. Zapisy u ks. Kamila Wyszyńskiego i poprzez mejla podanego na plakatach.