1. Nasz Parafianin Diakon Rafał Wiktor Rozumowicz 30 maja 2020 roku otrzyma Święcenia Prezbiteratu. Wraz z nim dziękujemy Bogu za dar powołania i modlimy się o błogosławieństwo na owocne posługiwanie we Wspólnocie Kościoła.

 

  1. Msze święte odprawiamy w niezmienionym porządku. W naszej świątyni podczas Mszy świętej może przebywać 58 osób.

 

  1. Nabożeństwa majowe codziennie o 17:30.

 

  1. W środę czuwanie fatimskie. Modlitwa różańcowa
    o 17:00. Msza święta o 18:00. Podziękowania i prośby, które będą odczytywane podczas nabożeństwa składamy do skrzynki przy miejscu Adoracji Najświętszego Sakramentu.

 

  1. Papieska Rada ds. Dialogu Międzyreligijnego, z inicjatywy Ojca Świętego Franciszka, skierowała prośbę, aby „czwartek 14 maja br. uczynić dniem modlitwy, postu i dzieł miłosierdzia w intencji powstrzymania epidemii koronawirusa. Do modlitwy w podanej intencji włączą się również - zgodnie z własną wiarą i tradycją, - przedstawiciele różnych religii, aby w ten sposób zjednoczyć całą ludzko we wspólnym błaganiu o ustanie pandemii
    i przezwyciężenie jej konsekwencji

 

  1. Dziękujemy za pomoc ubogim za pośrednictwem naszego Parafialnego Zespołu Caritas. Dziękujemy wszystkim, którzy przez bankowość internetową lub osobiście, złożyli ofiarę na potrzeby naszej parafii.

 

  1. W kancelarii przyjmujemy intencje Mszy świętych. Można również nabyć nowy numer Gościa Niedzielnego.