W obliczu wojny na Ukrainie Wyższe Seminarium Duchowne ,,Hosianum" przyjęło pod swój dach ponad 100 uchodźców. Wobec dramatu, który przeżywają w swojej ojczyźnie znaleźli tutaj bezpieczne schronienie. W duchu ewangelicznej solidarności i miłosierdzia pragniemy zapewnić im spokojny pobyt.

W związku z tym zwracamy się do wiernych naszej Archidiecezji o pomoc w podjętym dziele. Możemy udzielić wsparcia poprzez przekazywanie darów materialnych (żywność, środki chemiczne...) lub pieniężnych. Listę bieżących potrzeb znajdziemy na stronie internetowej Seminarium Duchownego lub na seminaryjnym Facebooku. Dary pieniężne można przesłać na konto seminaryjne z dopiskiem ,,pomoc uchodźcom" (znajdziemy je na tablicy ogłoszeń lub na stronie internetowej Seminarium Duchownego www.hosianum.pl).

Za wszelką pomoc i otwarte serce serdecznie dziękujemy, pamiętając o naszych dobroczyńcach w codziennych modlitwach.

Nr konta:46102035410000550200109785.

 

Ks. Hubert Tryk, rektor WSD ,,Hosianum"