Odeszła do Pana ś.p. Anna Mackowicz, była nasza Parafianka, która po reaktywowaniu Stowarzyszenia Akcji Katolickiej w Polsce w 1996 r., została pierwszym Prezesem Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w naszej Parafii (była Prezesem przez dwie kadencje). Następnie, wraz z Mężem wyprowadziła się na teren Parafii p.w. św. Arnolda w Olsztynie (Redykajny). Zmarła 27 kwietnia 2022 r., w wieku 89 lat.

Pani dr Anna Mackowicz: polonistka, nauczyciel i metodyk, przez wiele lat była również prezesem Olsztyńskiego Oddziału Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, a od 1981 roku członkiem Zarządu Głównego Towarzystwa. Była także przewodniczącą Komisji Dydaktycznej przy Komitecie Nauk o Literaturze PAN. Pani Anna to również znana społeczniczka – radna pierwszej i trzeciej kadencji Rady Miasta Olsztyna, wybrana z list Solidarności i AWS. Zasiadała w Samorządowej Radzie Osiedla Redykajny. Państwo Mackowiczowie zasłużyli się jako aktywni przedstawiciele laikatu Kościoła katolickiego na Warmii. Pracowali w składzie Komisji Synodalnych Pierwszego Synodu Archidiecezji Warmińskiej, przez lata byli zaangażowani w działalność Akcji Katolickiej, a także w pracę charytatywną przy olsztyńskiej Parafii św. Józefa. Prywatnie doczekali się trójki dzieci oraz zostali szczęśliwymi dziadkami i pradziadkami. Państwo Anna i Roch Mackowiczowie, związali się z Olsztynem od 1968 roku. Oboje małżonkowie, to osoby powszechnie znane, cenione i szanowane w naszym mieście. W dniu 6 stycznia 2016 r., w Święto Trzech Króli, obchodzili 60-lecie swojego związku małżeńskiego.

Uroczystości pogrzebowe ś.p. Anny Mackowicz rozpoczną się w poniedziałek 2 maja 2022 r. o godz. 12:00 pożegnaniem i modlitwą różańcową w kościele pw. św. Arnolda w Olsztynie. O godz. 12:30 zostanie odprawiona Msza Święta pogrzebowa. Ceremonia pochowania odbędzie się na cmentarzu komunalnym w Dywitach.

Mężowi, Panu Rochowi Mackowiczowi oraz pozostałym członkom Rodziny, składamy wyrazy szczerego współczucia i zapewniamy o modlitwie.

Prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przy Parafii św. Józefa w Olsztynie: Ewa Piórkowska