DNIA 1 VIII 2022 R. W 78 ROCZNICĘ
POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

PO MSZY ŚW. o godz. 18.00

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym wraz z grupą „Przyjaciele”

ZAPRASZA

na wspólne śpiewanie pieśni powstańczych i patriotycznych