Jakie studia? Co potem? Jak długo? Wymagania wstępne?

 • nauczanie religii (teologia, jednolite studia magisterskie)
  • nauczyciel religii i etyki
  • 5 lat
  • wymagana matura
 • muzyka sakralna (teologia, jednolite studia magisterskie)
  • organista, muzyk kościelny
  • 5 lat
  • wymagana matura
 • formacja kapłańska (teologia, jednolite studia magisterskie)
  • ksiądz
  • 6 lat
  • wymagana matura
 • mediacja rodzinna (nauki o rodzinie, studia pierwszego stopnia)
  • asystent rodziny i mediator rodzinny
  • 3 lata
  • wymagana matura
 • coaching i tutoring rodzinny (nauki o rodzinie, studia pierwszego stopnia)
  • asystent rodziny, coach i tutor rodzinny
  • 3 lata
  • wymagana matura
 • mediacja rodzinna (nauki o rodzinie, studia drugiego stopnia)
  • asystent rodziny i mediator rodzinny
  • 2 lata
  • wymagany licencjat lub magisterium uzyskane na dowolnym kierunku
 • diagnostyka konfliktów i reintegracja rodziny (nauki o rodzinie, studia drugiego stopnia)
  • asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej
  • 2 lata
  • wymagany licencjat lub magisterium uzyskane na dowolnym kierunku

 

Jak się zapisać?

Internetowa Rekrutacja Kandydatów

Zasady Rekrutacji

Kryteria kwalifikacji

Opłata rekrutacyjna

Studenci obcokrajowcy

 

Kiedy?

Harmonogram rekrutacji

 

Więcej informacji:

http://uwm.edu.pl/wt/

https://rekrutacja.uwm.edu.pl/