Wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego „Hosianum” zaprasza

wszystkich wiernych do udziału w kolejnym Dniu Wdzięczności, który odbędzie się 06 maja i rozpocznie się Mszą św. o godzinie. 10.00 w kościele seminaryjnym. Będzie to czas wspólnej modlitwy oraz świętowania, w czasie którego klerycy i wychowawcy seminaryjni pragną podziękować wszystkim Dobroczyńcom i Przyjaciołom naszego seminarium za w szelką pomoc, życzliwość i wsparcie. W programie jak zwykle rozgrywki piłkarskie, grill, gra terenowa oraz inne atrakcje. Bliższe informacje na stronie seminaryjnej oraz na facebooku seminaryjnym.

 

Ks. Hubert Tryk, rektor WSDMW „Hosianum”