Jeżeli chcesz duszo droga, trafić najskuteczniej do Serca Matki Bożej   

i stać się Jej miłą, rozmyślaj często nad Jej cierpieniami.

To ocean boleści, w którym się zanurzyć możesz.

Okazuj Maryi współczucie w tym, co przebolała, a Ta dobra Matka, przez pamięć na katusze, które wraz z Synem Swoim dla twego zbawienia poniosła, żadnej ci łaski nie odmówi.                          Nabożeństwo to wzbogaci twoją duszę w niezmierne zasługi,  a nade wszystko wyjedna ci szczególną opiekę i miłość Królowej niebios i Królowej Męczenników.

                                   

SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ

w GIETRZWAŁDZIE

2 MAJA 2023                                    

                                         

 

 

Druga Boleść Matki Bożej Bolesnej

"Ucieczka do Egiptu"

 

Ofiarowana jako ekspiację za grzechy przeciwko Kościołowi Świętemu i naszej Ojczyźnie, za prześladowania wyznawców Chrystusa, 

w intencji O NAWRÓCENIE I MIŁOSIERDZIE DLA JAWNYCH GRZESZNIKÓW, WROGÓW I PRZEŚLADOWCÓW KOŚCIOŁA I NASZEJ OJCZYZNY.

 

 

 

 PLAN CZUWANIA:

 

15.00  -    Koronka do Bożego Miłosierdzia

15.15  -  17.00 -   Różaniec: tajemnice radosne, światła,

17.30  -    Różaniec tajemnice chwalebne.     

18.00  –    Msza Święta

19.00 – Nabożeństwo do Matki Bożej Bolesnej

20.00 – Różaniec tajemnice bolesne

20.30 – 21.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy, Apel Jasnogórski

 

 

 

„Na każdym kroku walczyć będziemy o to, aby Polska Polską była!                 Aby w Polsce – Polski Duch Narodu Chrześcijańskiego                                             czuł się w swobodzie i wolności”  (Bł. Prymas Stefan Wyszyński).

 

 

 

Rozważanie Siedmiu Boleści Matki Bożej Bolesnej można znaleźć: www.rozaniec24.pl.