W naszym kościele trwają

katechezy Drogi Neokatechumenalnej.

W tym tygodniu odbędą się dwie główne katechezy całego cyklu,

na które serdecznie zapraszamy wszystkich,

również tych, którzy do tej pory nie włączyli się w ten cykl.

Żyjemy w świecie, który coraz bardziej kontestuje objawioną naukę

o człowieku i odrzuca prawdę o Bogu jako Stworzycielu i Odkupicielu.

Dlatego, w ramach katechez Drogi Neokatechumenalnej,

chcemy przypomnieć te fundamentalne, objawione prawdy

i obwieścić kerygmat, czyli najważniejsze chrześcijańskie orędzie,

które powinno dotrzeć do każdego człowieka.

To orędzie może zaowocować nowym spojrzeniem na samego siebie,

na wiarę i na Kościół,

a przede wszystkim może być doświadczeniem

ogromnej i darmowej miłości Boga.

Dlatego skorzystajmy z okazji i pozwólmy się obdarować.

Te katechezy odbędą się

w poniedziałek 16 października i we środę 18 października

o godz. 19.00, nie w salce, jak do tej pory, ale w kościele.