Parafia św. Józefa w Olsztynie we wrześniu 2023 roku zakończyła realizację Podprogramu 2021 Plus w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Pomoc żywnościową otrzymać mogły osoby/rodziny znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji, np. dotknięte ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą i uzyskujące dochód nieprzekraczający 1 823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej i 1 410,00 zł w przypadku osoby w rodzinie (dochód nieprzekraczający 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej).

Osoby najbardziej potrzebujące otrzymywały artykuły warzywne i owocowe, skrobiowe, mleczne, mięsne, cukier, tłuszcz:

1) powidła śliwkowe

2) makaron jajeczny

3) szynka wieprzowa

4) mleko UHT

5) cukier biały

6) olej rzepakowy

 

W ramach realizacji Podprogramu 2021 Plus:

  • żywność odebrało 269 osób potrzebujących;
  • wydano osobom potrzebującym 2474,80.kg żywności;
  • wydano osobom potrzebującym 538  paczek żywnościowych;
  • odbyły się warsztaty dla 58 uczestników/czek.

,, Sygnały alarmowania na wypadek zagrożenia” – to tematyka warsztatów , przeprowadzanych w ramach działań towarzyszących. Działania towarzyszące realizowane przez Caritas z udziałem przedstawicieli WOT prowadziły do nabycia przez uczestników/czki wiedzy na temat postępowania w przypadku jakiegokolwiek zagrożenia zdrowia i życia własnego , jak również innych osób.

 

Koordynator parafialny POPŻ