Błogosławieństwa Bożego,

Miłości, Radości i Pokoju

od naszego Pana Jezusa Chrystusa

życzą Ksiądz Proboszcz

oraz Księża Wikariusze i Rezydenci

 

Wigilia Bożego Narodzenia

24 XII 2023 r., IV Niedziela Adwentu

Msze święte w porządku niedzielnym

do 12:30 włącznie

nie będzie Mszy świętych o 15:00 i 18:00

Boże Narodzenie

Msza święta o 22:00

Msza święta o 24:00

25 XII 2023 r. poniedziałek

w pierwszy dzień świąt

nie będzie Mszy świętej o 6:30

od 8:00 Msze święte w porządku niedzielnym

26 XII 2023 r., wtorek

w drugi dzień świąt

od 6:30 Msze święte w porządku niedzielnym