Rodziny Empatyczne

Od lutego ruszają spotkania wspólnoty katolickiej „Rodziny Empatyczne”. Jest to wspólnota głównie dla małżonków, ale przynależeć mogą też osoby samotne. Nie jest warunkiem przystąpienia do grupy życie w małżeństwie sakramentalnym. Zgłoszenia proszę kierować do księdza Przemysława. Więcej informacji o wspólnocie na naszej stronie internetowej.

https://rodzinyempatyczne.org/o-nas/

Dla kogo jesteśmy?

Jesteśmy wspólnotami głównie dla małżonków, ale przynależeć do nas mogą też osoby samotne. Nie jest warunkiem przystąpienia do grupy życie w małżeństwie sakramentalnym. Choć w zdecydowanej większości jesteśmy katolikami, to otwarci jesteśmy też na osoby innych wyznań chrześcijańskich, innych religii, a także niewierzące w Boga.

Formacja

Celem naszym jest rozwój osobisty oparty na Ewangelii, tak jak ją interpretuje Kościół Katolicki. W realizacji ewangelicznego ideału Miłości obficie korzystamy z „Porozumienia bez Przemocy” (znanego w skrócie jako NVC) wg Marshalla Rosenberga. Wynika to z ciągłego odkrywania tego, jak bardzo wskazówki pomocne dla budowania satysfakcjonujących i trwałych relacji sformułowane przez Rosenberga pokrywają się z ewangelicznymi wartościami. Spotkanie, które trwa zwykle 2,5-3 godzin, kończymy krótką wspólną modlitwą.

 

Osoba odpowiedzialna: Aleksandra Wiśniewska tel. 509-450-689