Dyrekcja III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie
oraz Prezes Stowarzyszenia „Pro Patria”
składają serdeczne podziękowania


Wszystkim osobom zaangażowanym
w przygotowanie, przeprowadzenie oraz za udział
w XIV Koncercie Charytatywnym na rzecz
Stypendium im. Marcina Antonowicza
Podczas licytacji i działania kawiarenki zebraliśmy łącznie kwotę 13.410 zł.
Jest to kwota większą od ubiegłorocznej.
Dyrektor i Wicedyrektor
III Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie
oraz Prezes Stowarzyszenia „Pro Patria”
Olsztyn, dnia 21 marca 2024 r.