RADOŚĆ  MIŁOŚCI

dzieło towarzyszenia duchowego małżeństwom zagrożonym rozpadem

 

z Adhortacji Amoris Laeticia papieża Franciszka:

„Radość miłości przeżywana w rodzinach jest także radością Kościoła.”

„Mam nadzieję, ze każdy (…) poczuje się wezwany do troszczenia się z miłością o życie rodzin.”

„Dobro rodziny ma kluczowe znaczenie dla przyszłości świata i Kościoła.”

„Jako chrześcijanie nie możemy zrezygnować z promowania małżeństwa(…). Pozbawialibyśmy świat wartości, które możemy i musimy wnosić.”

  Małżeństwo i rodzina jest podstawowym miejscem wzrostu, rozwoju i realizacji powołania życiowego mężczyzn i kobiet, a  trwałe więzi są źródłem poczucia bezpieczeństwa i szczęścia. Miłość oblubieńcza małżonków jest obrazem miłości Boga do Jego ludu. Chrystus jest Oblubieńcem Kościoła. Można także powiedzieć, że rodzina odzwierciedla relacje miłości i wzajemnego daru z siebie Osób Trójcy Przenajświętszej. Sakrament małżeństwa niesie ze sobą łaskę Boga, o której potężne działanie można prosić  poprzez modlitwę, zwłaszcza wspólną modlitwę małżonków. Trudności pokonywane razem pogłębiają więź miłości.

 Jednak współczesna sytuacja kulturowa nie wspiera głębokich relacji ludzkich a nawet je utrudnia i prowokuje do ich zerwania. Małżonkowie coraz częściej dają się zwieźć wszechobecnej kulturze indywidualizmu, posiadania i przyjemności, a kierując się emocjami nie potrafią pokonać swych problemów. Dlatego potrzebują wsparcia. Takim rodzajem pomocy jest modlitwa.

Pragnienie towarzyszenia duchowego małżeństwom zagrożonym rozpadem to duchowe wsparcie dla jednego konkretnego małżeństwa, polegające na półrocznej codziennej modlitwie w intencji jedności i odnowienia miłości małżonków.  Św. Józef  Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny, Opiekun Jezusa i całej Świętej Rodziny również doświadczył przeciwności, trudu, zmęczenia, niezrozumienia. Znamy sytuację, gdy według własnego rozeznania zamierzał oddalić Maryję. Ale zaufał Słowu Bożemu i uwierzył, że Bóg wie lepiej. Dzięki temu Jezus wychowywał się w pełnej rodzinie, gdyż dziecko potrzebuje matki i ojca. Dlatego św. Józef jest najlepszym orędownikiem i za Jego wstawiennictwem chcemy modlić się do Boga o uzdrowienie małżeństwa.

  Osoba podejmująca się towarzyszenia duchowego małżeństwu zagrożonemu rozpadem w ramach dzieła Radość Miłości, zobowiązuje się przez pół roku do:

  1. codziennej modlitwy „Bóg jest Miłością…” i 1 dziesiątki różańca,
  2. przynajmniej raz w miesiącu ofiarowania Komunii św. w intencji tego małżeństwa,
  3. przynajmniej raz w miesiącu ofiarowania jakiegoś umartwienia (np. upokorzenia, które nas spotkało, bólu, zmęczenia, odmówienia sobie czegoś, spełnienia dobrego uczynku itp.)

  Pierwszym dniem  modlitwy jest uroczystość św. Józefa 19 marca i trwa pół roku. Można także wyznaczyć kolejne terminy, np. 1 maja, święto Świętej Rodziny itp.

  Modlitwą obejmujemy jedno małżeństwo znane Panu Bogu lub też znane nam bezpośrednio. Jeśli ktoś ma potrzebę, aby modlono się w intencji jego małżeństwa, może zgłosić to ks. Proboszczowi, wtedy jedna osoba podejmuje tę modlitwę, nie wiedząc o kogo chodzi, ale może znać np. staż małżeński.

Codzienna modlitwa:

  Bóg jest Miłością, dlatego człowiek stworzony na Jego obraz pragnie kochać i być kochanym. Kobieta i mężczyzna opuszczają wszystko i łączą się ze sobą tak ściśle, że odtąd stanowią jedno.

  Za wstawiennictwem św. Józefa, który oddając siebie dla dobra Jezusa i Maryi, pomimo trudności doświadczył szczęścia spełnionego życia, a pełnym zaufania przyzwoleniem danym Bogu na zmianę swych planów, wziął udział w zbawczym dziele odkupienia świata, prosimy Cię Boże Ojcze za to małżeństwo zagrożone rozpadem, aby małżonkowie na nowo odczytali drogę swego powołania, powrócili do pierwotnej miłości, pogłębili ją pokonując przeszkody poprzez modlitwę, dialog i przyjaźń. Niech rany, jaki sobie zadali, zostaną uleczone balsamem przebaczenia i staną się źródłem odnowionego zrozumienia i czułości.

  Św. Józefie  pomóż małżonkom odnaleźć radość głębokiej miłości do Boga i siebie nawzajem, na wzór i na cześć Przenajświętszej Trójcy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

  • Matko Boża Gietrzwałdzka nawołująca do miłości i wierności małżeńskiej – módl się za nami,
  • Święto Rodzino z Nazaretu – prowadź nas.
  • 1 dziesiątek różańca

POBIERZ MODLITWĘ