W Stoczku Klasztornym w dniach 25-27 czerwca odbędą się rekolekcje dla zelatorów, członków Żywego Różańca a także wszystkich chętnych. Temat rekolekcji: „Uzdrawiająca moc różańca”.  Poprowadzi je ks. Rajmund Guzik OCist.

Rozważania oparte na pięciu tajemnicach radosnych pomagają oddać swoją młodość lub swoich dzieci, wnuków Jezusowi przez ręce Maryi.

Mogą być też cennym przygotowaniem dla narzeczonych przed zawarciem małżeństwa lub pomocą dla młodych małżeństw. Nie są to rekolekcje skierowane jak zazwyczaj się utarło dla starszych ludzi. Chociaż starszych jak najbardziej też zapraszamy. Koszt z noclegami, posiłkami 200 zł. Można też dojeżdżać na nauki i zamówić  posiłek tylko proszę wcześniej zgłosić. Zaczynają się wieczorem o 18.00 w piątek. Kończą ok. godz. 12.oo w niedzielę. Dokładny program w późniejszym terminie.

Zapisy ks. Leszek Wojcinowicz 668 163 327