Mając na uwadze tegoroczną zbieżność czasową, dnia 31 grudnia,

tradycyjnie sprzyjającego okolicznościowym spotkaniom rodzinnym i towarzyskim z piątkiem, który jest dniem pokutnym, w trosce o dobro duchowe wiernych, na podstawie kan. 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego udzielam wiernym Archidiecezji Warmińskiej oraz osobom przebywajacym na jej terenie dyspensy od obowiązku zachowania pokutnego charakteru piątku i wstrzemięźliwości od spożywania pokarmów mięsnych dnia 31 grudnia 2021 r.

 

Wiernych korzystających z dyspensy proszę o modlitwę w intencji Ojca Świętego Franciszka oraz podjęcie uczynków miłosiernej miłości i pobożności.

 

 

Olsztyn, dnia 23 grudnia 2021 r.

l.dz. 1088/2021

 

 

 

 

          Abp Józef Górzyński

     METROPOLITA WARMIŃSKI

 

 

Kanclerz Kurii