"Serce Matki Bożej jest ściśnione na widok zła i grzechów w narodzie.
Trzeba więcej zadośćuczynienia za zło, więcej wspólnej
 i publicznej modlitwy różańcowej.
Naród musi wreszcie stanąć po jednej stronie”
(Sł. B. ks. Kard. A. Hlond).

 

 

 

8 stycznia 2022 r. w Olsztynie w parafii Św. Arnolda Mszą Świętą o godz. 18.00  rozpocznie się sześćdziesiąte dziewiąte Jerycho Różańcowe. Zakończenie 15 stycznia Mszą Św. o godz. 18.00, której będzie przewodniczył J. E. ks. bp Janusz Ostrowski.

Po Mszy Świętej opłatkowe spotkanie dla wszystkich uczestników Jerycha Różańcowego.

 

Główną intencją Jerycha Różańcowego będzie modlitwa w intencji trwającego w Kościele Synodu, aby wszyscy uczestniczący w nim byli ulegli i pozwolili się prowadzić Duchowi Świętemu.

 

Dla zapewnienia nieustannej obecności osób modlących się przed Najświętszym Sakramentem, zwracamy się z gorącą prośbą o wpisywanie się na listę, która będzie wyłożona w kościele.

 

Jako organizatorzy zwracamy się do wszystkich olsztyńskich parafii z gorącą prośbą o udział w kolejnym Jerychu Różańcowym. Na czuwania w nocy zapraszamy przede wszystkim mężczyzn i małżeństwa.  Będziemy wdzięczni za współudział Kapłanów.

 

Prosimy o zgłaszanie udziału w Jerychu Różańcowym do p. Teresy, tel. 795 525 445.

 W imieniu sztabu Jerycha Różańcowego

                                                                                             

 1. Szczepan Szpyra SVD

                                                                                             Proboszcz parafii św. Arnolda w Olsztynie

 

                                                                                         

 

 

 

Olsztyn, dnia 30 grudnia 2021 r.

                                                     

 

 

 

 

           Adoracja Najświętszego Sakramentu

 

Panie Jezu,

 1. Radując się ze spotkania z Tobą poświęcamy się Tobie i tę cząstkę Kościoła Powszechnego, jaką jest Archidiecezja Warmińska, nasz kraj, kontynent              i wszystkich ludzi na całym świecie.
 2. Przepraszamy Cię Panie Boże w Trójcy Jedyny za grzechy własne,                     w naszych rodzinach, za   grzechy całego polskiego Narodu, za grzechy świata i prosimy o Miłosierdzie Boże dla nas wszystkich.
 3. Obdarzaj obfitością łask swoich Ojca Świętego, Pasterzy Kościoła, Kapłanów. Błogosław im na każdy dzień ich posługi. Zachowaj w świętości całe Duchowieństwo. Poślij Panie Jezu robotników wielu na żniwo Ewangelii - do kapłaństwa, życia zakonnego i misyjnego.

 

 1. Powierzamy Ci w opiekę Ojca Świętego Franciszka, naszego Arcybiskupa Józefa Górzyńskiego, proboszcza tej Parafii, kapłanów, służbę liturgiczną oraz całe Duchowieństwo, prosimy o wszelkie łaski potrzebne dla tej parafii. O liczne zaangażowanie się wiernych tutejszej parafii w Adorację Najświętszego Sakramentu, o ciągłą modlitwę różańcową.

 

 1. Wejrzyj na sprawujących władzę w naszych miastach i wioskach. Niech pełnią swe zadania w duchu służby i braterskiej miłości.
 2. Twej opiece zawierzamy rodziny całej archidiecezji. Umacniaj miłość i jedność małżeńską, broń rodzące się życie, by każde dziecko było chciane i kochane.
 3. Otocz opieką młode pokolenie. Pomóż im pokonywać wszelką beznadziejność, pomóż im stawać się silniejszymi od wszystkiego co ich otacza.
 4. Prosimy o opiekę i prowadzenie dla wszystkich profesorów, nauczycieli pracujących na terenie naszej archidiecezji. Niech swoje posłannictwo wypełniają w duchu służby narodowi, młodemu pokoleniu, ukazując im prawdę, dobro i miłość do człowieka.
 5. Zachowaj wszystkich ludzi pracy, w różnych warsztatach, biurach i urzędach, w przemyśle i handlu. Otocz opieką lekarzy i cały personel służby zdrowia, policję, przedsiębiorców, inżynierów i ludzi pióra. Bądź nadzieją dla bezrobotnych.
 6. Otaczaj opieką wszystkich chorych i cierpiących, tych przeżywających
   chorobę w szpitalach i w różnych zakładach opieki, oraz przeżywających  
   cierpienie w samotności swoich mieszkań i domów. Daj konającym spokojną             
   i dobrą śmierć, szczególnie zbawienie dla każdej duszy konających                 
   w ciężkim grzechu.
 7. Powierzamy Ci naszych Braci w wierze, prześladowanych Chrześcijan,
   umacniaj ich darem męstwa i odwagi. Dla prześladowców i wszystkich
   wrogów Kościoła Świętego prosimy o łaskę poznania Ciebie, o nawrócenie.
 8. W chwili ciszy - intencje własne modlących się.

 

 Maryjo!   Otocz rodzinę archidiecezjalną swą macierzyńską opieką i strzeż jej świętości. Uproś nam stałość w wierze i świętość życia. Złącz nas w zgodzie i bratniej miłości. Daj naszej archidiecezji spokojny i chwalebny byt w prawdzie, sprawiedliwości i wolności dzieci Bożych. Bądź naszą Królową i Panią, Natchnieniem i Patronką. Złącz nas na zawsze z Chrystusem i Jego świętym Królestwem. Amen.