5 lutego 2022 r. w Olsztynie w parafii św. Franciszka z Asyżu ,Mszą Świętą o godz. 18:00 rozpocznie
się 70 Jerycho Różańcowe.

Zakończenie nastąpi 12 lutego uroczystą Mszą Świętą. o godz. 18:00,
której będzie przewodniczył J. E. ks. bp Janusz Ostrowski. Po Mszy Świętej zapraszamy na uwielbienie
Boga śpiewem i modlitwą.
Główną intencją Jerycha Różańcowego będzie modlitwa, aby Boże miłosierdzie żyło w sercu każdego
człowieka, abyśmy się nawrócili i doznali tego, iż Bóg jest miłością i miłosierdziem.
Jako organizatorzy zwracamy się do wszystkich olsztyńskich parafii z gorącą prośbą
o udział w modlitwie Jerycha, zachęcamy w szczególności do udziału w czuwaniu w godzinach
nocnych. Prosimy o udział wspólnot działających przy parafiach oraz Kapłanów.
Zachęcamy wszystkich parafian do uczestnictwa w tym modlitewnym czuwaniu przez 7 dni i 7 nocy,
do włączenia się w to wielkie dzieło duchowe pełne łask dla każdego. Zarezerwujmy czas dla Pana
Jezusa. Jesteśmy wszyscy zaproszeni przez Maryję do pełnego udziału w Jerychu Różańcowym.
Zapisy:
• Telefonicznie - 795 525 445
• Internetowo – poprzez listę udostępnioną na profilu facebook’owym Jerycha
• Na listach wyłożonych w kościele
Prośby, dziękczynienia i ofiary można składać na przygotowanych formularzach do skrzynki
z intencjami, które wyczytane zostaną na Mszy Świętej na zakończenie Jerycha.
Życzymy wszystkim owocnego przeżycia tego czasu, wytrwałości-szczególnie w godzinach nocnych.n
Niech Bóg wszystkim bogosławi na czas modlitewnego czuwania a Maryja wyprasza potrezbne łaski i
towrzyszy na modlitwie.
Szczęść Boże !!

Intencje Jerycha Różańcowego
Panie Jezu,
• Radując się ze spotkania z Tobą poświęcamy się Tobie i tę cząstkę Kościoła Powszechnego,
jaką jest Archidiecezja Warmińska, nasz kraj, kontynent i wszystkich ludzi na całym świecie.
• Przepraszamy Cię Panie Boże w Trójcy Jedyny za grzechy własne, w naszych rodzinach,
za grzechy całego polskiego Narodu, za grzechy świata i prosimy o Miłosierdzie Boże dla nas
wszystkich.
• Obdarzaj obfitością łask swoich Ojca Świętego, Pasterzy Kościoła, Kapłanów. Błogosław
im na każdy dzień ich posługi. Zachowaj w świętości całe Duchowieństwo. Poślij Panie Jezu
robotników wielu na ewangeliczne żniwo - do kapłaństwa, życia zakonnego i misyjnego.
• Powierzamy Ci w opiekę Ojca Świętego Franciszka, naszego Arcybiskupa Józefa Górzyńskiego,
Biskupa JanuszaOstrowskiego,Biskupów Seniorów, proboszcza tej Parafii, kapłanów, służbę
liturgiczną oraz całe Duchowieństwo. Prosimy o wszelkie łaski potrzebne dla tej parafii. O
liczne zaangażowanie się wiernych tutejszej parafii w Adorację Najświętszego Sakramentu, o
ciągłą modlitwę różańcową.
• Wejrzyj na sprawujących władzę w naszych miastach i wioskach. Niech pełnią swe zadania
w duchu służby i braterskiej miłości.
• Twej opiece zawierzamy rodziny całej archidiecezji. Umacniaj miłość i jedność małżeńską,
broń rodzące się życie, by każde dziecko było chciane i kochane.
• Otocz opieką młode pokolenie. Pomóż im pokonywać wszelką beznadziejność, zwyciężać
wszelkie pokusy złego.
• Prosimy o opiekę i prowadzenie dla wszystkich profesorów, nauczycieli pracujących
na terenie naszej archidiecezji. Niech swoje posłannictwo wypełniają w duchu służby
narodowi, młodemu pokoleniu, ukazując im prawdę, dobro i miłość do człowieka.
• Zachowaj wszystkich ludzi pracy, w różnych warsztatach, biurach i urzędach, w przemyśle
i handlu. Otocz opieką lekarzy i cały personel służby zdrowia, policję, przedsiębiorców,
inżynierów i ludzi pióra. Bądź nadzieją dla bezrobotnych.
• Otaczaj opieką wszystkich chorych i cierpiących, tych przeżywających
chorobę w szpitalach i w różnych zakładach opieki, oraz przeżywających
cierpienie w samotności swoich mieszkań i domów. Daj konającym spokojną
i dobrą śmierć, szczególnie zbawienie dla każdej duszy konającej
w ciężkim grzechu.
• Powierzamy Ci naszych braci w wierze, prześladowanych chrześcijan,
umacniaj ich darem męstwa i odwagi. Dla prześladowców i wszystkich
wrogów Kościoła Świętego prosimy o łaskę poznania Ciebie, o nawrócenie.
• W chwili ciszy - intencje własne modlących się…
Maryjo! Otocz rodzinę archidiecezjalną swą macierzyńską opieką i strzeż jej świętości. Uproś nam
stałość w wierze i świętość życia. Złącz nas w zgodzie i bratniej miłości. Daj naszej archidiecezji
spokojny i chwalebny byt w prawdzie, sprawiedliwości i wolności dzieci Bożych. Bądź naszą Królową
i Panią, Natchnieniem