Zwracamy się z serdeczną prośbą o umieszczenie w ramach ogłoszeń parafialnych informacji, iż 5 marca 2022 r. w Olsztynie w parafii św. Jóżefa, Mszą Świętą o godz. 18:00  rozpocznie się 71 Jerycho Różańcowe. Zakończenie nastąpi 12 lutego uroczystą Mszą Świętą o godz. 18:00.

Główną intencją Jerycha Różańcowego będzie wynagradzanie Panu Bogu za grzechy i zło narodów, wypraszanie im wiary. Bedziemy się modlić o pokój na świecie, Ukrainie i w sercach ludzi.

Jako organizatorzy zwracamy się do wszystkich olsztyńskich parafii z gorącą prośbą                      o udział w modlitwie Jerycha, zachęcamy w szczególności do udziału w czuwaniu w godzinach nocnych. Prosimy o udział wspólnot działających przy parafiach oraz Kapłanów.

Zachęcamy wszystkich parafian do uczestnictwa w tym modlitewnym czuwaniu przez 7 dni i 7 nocy, do włączenia się w to wielkie dzieło duchowe pełne łask dla każdego.  Zarezerwujmy czas dla Pana Jezusa. Jesteśmy wszyscy zaproszeni przez Maryję do pełnego udziału w Jerychu Różańcowym.

Zapisy:

 • Telefonicznie - 795 525 445
 • Internetowo – poprzez listę udostępnioną na profilu facebook’owym Jerycha
 • Na listach wyłożonych w kościele

 

Prośby, dziękczynienia i ofiary można składać na przygotowanych formularzach do skrzynki z intencjami.

Życzymy wszystkim owocnego przeżycia tego czasu, wytrwałości-szczególnie w godzinach nocnych.n

Niech Bóg wszystkim bogosławi na czas modlitewnego czuwania a Maryja wyprasza potrezbne łaski i towrzyszy na modlitwie.

Szczęść Boże !!

 

W imieniu Sztabu Jerycha

Ks. Szczepan Szpyra SVD 

Magdalena i Jakub Orlankowicz

 

 

 

Intencje Jerycha Różańcowego

 

Panie Jezu,

 • Radując się ze spotkania z Tobą poświęcamy się Tobie i tę cząstkę Kościoła Powszechnego, jaką jest Archidiecezja Warmińska, nasz kraj, kontynent i wszystkich ludzi na całym świecie.
 • Przepraszamy Cię Panie Boże w Trójcy Jedyny za grzechy własne, w naszych rodzinach, za grzechy całego polskiego Narodu, za grzechy świata i prosimy o Miłosierdzie Boże.
 • Prosimy Cie o pokój na świecie, Ukrainie i w naszych sercach.
 • Miej w opiece cały naród ukraiński, który znalazł się w stanie wojny. Polecamy wszystkie ofiary tej wojny, rodziny, które żyją w lęku oraz wszystkich którzy stracili życie. 
 • Panie Jezu pragniemy Ci także wynagradzać za zło, które się dzieje w relacjach międzynarodowych. Daj opamiętanie wszystkim agresorom i tym, którzy używają przemocy w realizacji swoich celów.
 • Obdarzaj obfitością łask swoich Ojca Świętego, Pasterzy Kościoła, Kapłanów. Błogosław im na każdy dzień ich posługi. Zachowaj w świętości całe Duchowieństwo. Poślij Panie Jezu robotników wielu na ewangeliczne żniwo - do kapłaństwa, życia zakonnego i misyjnego.
 • Powierzamy Ci w opiekę Ojca Świętego Franciszka, naszego Arcybiskupa Józefa Górzyńskiego, Biskupa JanuszaOstrowskiego,Biskupów Seniorów, proboszcza tej Parafii, kapłanów, służbę liturgiczną oraz całe Duchowieństwo. Prosimy o wszelkie łaski potrzebne dla tej parafii. O liczne zaangażowanie się wiernych tutejszej parafii w Adorację Najświętszego Sakramentu, o ciągłą modlitwę różańcową.
 • Wejrzyj na sprawujących władzę w naszych miastach i wioskach. Niech pełnią swe zadania w duchu służby i braterskiej miłości.
 • Twej opiece zawierzamy rodziny całej archidiecezji. Umacniaj miłość i jedność małżeńską, broń rodzące się życie, by każde dziecko było chciane i kochane.
 • Otocz opieką młode pokolenie. Pomóż im pokonywać wszelką beznadziejność, zwyciężać wszelkie pokusy złego.
 • Prosimy o opiekę i prowadzenie dla wszystkich profesorów, nauczycieli pracujących na terenie naszej archidiecezji. Niech swoje posłannictwo wypełniają w duchu służby narodowi, młodemu pokoleniu, ukazując im prawdę, dobro i miłość do człowieka.
 • Zachowaj wszystkich ludzi pracy, w różnych warsztatach, biurach i urzędach, w przemyśle i handlu. Otocz opieką lekarzy i cały personel służby zdrowia, policję, przedsiębiorców, inżynierów i ludzi pióra. Bądź nadzieją dla bezrobotnych.
 • Otaczaj opieką wszystkich chorych i cierpiących, tych przeżywających
   chorobę w szpitalach i w różnych zakładach opieki, oraz przeżywających 
   cierpienie w samotności swoich mieszkań i domów. Daj konającym spokojną            
   i dobrą śmierć, szczególnie zbawienie dla każdej duszy konającej               
   w ciężkim grzechu.
 • Powierzamy Ci naszych braci w wierze, prześladowanych chrześcijan,
  umacniaj ich darem męstwa i odwagi. Dla prześladowców i wszystkich
   wrogów Kościoła Świętego prosimy o łaskę poznania Ciebie, o nawrócenie.
 • W chwili ciszy - intencje własne modlących się…

 

Maryjo!   Otocz rodzinę archidiecezjalną swą macierzyńską opieką i strzeż jej świętości. Uproś nam stałość w wierze i świętość życia. Złącz nas w zgodzie i bratniej miłości. Daj naszej archidiecezji spokojny i chwalebny byt w prawdzie, sprawiedliwości i wolności dzieci Bożych. Bądź naszą Królową i Panią, Natchnieniem i Patronką. Złącz nas na zawsze z Chrystusem i Jego świętym Królestwem. Amen.