Pan Jezus tuż przed swoją śmiercią wyznaczył zadanie uczniom, aby przygotowali starannie ,,dużą salę" gdzie mogliby spożyć Paschę (por. Mk 14, 15; Łk 22, 12). W czasie Paschy, Ostatniej Wieczerzy Pan Jezus wziął w swoje ręce chleb, połamał go i rozdał uczniom mówiąc: «Bierzcie i jedzcie, to jest bowiem Ciało moje, które za was będzie wydane» (por. Mt 26, 26; Łk 22, 19;
1 Kor 11, 24). Potem wziął w swe ręce kielich napełniony winem, powiedział im: «Bierzcie i pijcie, to jest bowiem kielich Krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów» (por. Mk 14, 24; Łk22, 20; 1Kor 11, 25). Wieczernik - sala starannie przygotowana stała się miejscem ustanowienia Eucharystii.