List Konferencji Episkopatu Polskim  zapowiadający obchody XVIII Dnia Papieskiego pod hasłem „Promieniowanie ojcostwa”

 

           Pan Jezus tuż przed swoją śmiercią wyznaczył zadanie uczniom, aby przygotowali starannie ,,dużą salę" gdzie mogliby spożyć Paschę (por. Mk 14, 15; Łk 22, 12). W czasie Paschy, Ostatniej Wieczerzy Pan Jezus wziął w swoje ręce chleb, połamał go i rozdał uczniom mówiąc: «Bierzcie i jedzcie, to jest bowiem Ciało moje, które za was będzie wydane» (por. Mt 26, 26; Łk 22, 19;
1 Kor 11, 24). Potem wziął w swe ręce kielich napełniony winem, powiedział im: «Bierzcie i pijcie, to jest bowiem kielich Krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów» (por. Mk 14, 24; Łk22, 20; 1Kor 11, 25). Wieczernik - sala starannie przygotowana stała się miejscem ustanowienia Eucharystii.