"Serce Matki Bożej jest ściśnione na widok zła i grzechów w narodzie.
Trzeba więcej zadośćuczynienia za zło, więcej wspólnej
 i publicznej modlitwy różańcowej.
Naród musi wreszcie stanąć po jednej stronie”
(Sł. B. ks. Kard. A. Hlond).

 

Umiłowani w Chrystusie siostry i bracia!

Liturgia dzisiejszej niedzieli zachęca nas do ufnego zawierzenia naszych rodzin Świętej Rodzinie oraz do odnowienia przyrzeczeń małżeńskich. Perykopa ewangeliczna o odnalezieniu Jezusa przez rodziców w świątyni opowiada o relacjach, które łączyły Maryję, Józefa i Jezusa. Rodzice odnaleźli bezpieczeństwo, radość szczęśliwej rodziny i pokój serca, gdy budowali wzajemne więzi na Bogu. Święta Rodzina uczy nas czułej, odpowiedzialnej i ofiarnej miłości, umiejętności słuchania, gotowości do pomocy i nieustannego poszukiwania Bożej woli w codziennym życiu.

 

W imię Trójcy Przenajświętszej: Ojca i Syna, i Ducha Świętego, w tej godzinie dziejów naszego zbawienia wspólnie przyzywamy Ciebie, Święty Józefie i Tobie się zawierzamy!

O mężny Józefie, idąc za Tobą, którego Pisma nazywają sprawiedliwym, pragniemy kroczyć, jak Ty z Maryją, drogą wiary, posłuszeństwa i ufności Bogu.

niedziela – 12 XII

godz. 6:30 – Msza Św. z nauką ogólną

godz. 8:00 – Msza Św. z nauką ogólną

godz. 09:30 – Msza Św. z nauką ogólną

godz. 11:00 – Msza Św. z nauką ogólną

godz. 12:30 – Msza Św. rodzinna

godz. 15:00 – Msza Św. z nauką ogólną

godz. 18:00 – Msza Św. z nauką dla młodzieży

 

PENITENCJARIA APOSTOLSKA, po wysłuchaniu licznych próśb, które napłynęły ostatnio od różnych Pasterzy Kościoła w związku z wciąż trwającą pandemią, potwierdza i rozszerza na cały listopad 2021 r. wszystkie dobrodziejstwa duchowe, już udzielone 22 października 2020 r. Dekretem Prot. N. 791/20/I, którym, z powodu pandemii Covid-19, odpusty zupełne za wiernych zmarłych zostały przedłużone na cały listopad 2020 r.

W roku duszpasterskim 2008/2009, z inicjatywy arcybiskupa Wojciecha Zięby, Metropolity Warmińskiego, odbyła się uroczysta peregrynacja obrazu "Jezu, ufam Tobie" z kościoła św. Józefa w Olsztynie.

Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy to forma rekolekcji, przez którą doświadczasz otwartości na działanie Ducha Świętego.