WSPÓLNOTA KRWI CHRYSTUSA

działająca przy Parafii św. Józefa w Olsztynie

różańcową, którego główną intencją na ten rok jest RODZINA.

Cała Parafia się modli to hasło Parafii św. Franciszka na to Jerycho. Od 2 do 9 lutego módlmy się o przymnożenie wiary i miłości, dzięki którym nasze rodziny nic nie zniszczy.

Zapisy na adoracje prosimy dokonywać na liście wyłożonej w przedsionku w kościoła św. Franciszka bądź na stronie internetowej Jerycho.com.pl

Intencje

 

11 XII Niedziela

Msze święte jak w każdą niedzielę

 

Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich Członków i Sympatyków Akcji Katolickiej

    Archidiecezji Warmińskiej na adwentowy dzień skupienia, który odbędzie się


Drodzy Siostry i Bracia
W Ewangelii dzisiejszej niedzieli wybrzmiewa mocno wezwanie do gotowości na przyjście Syna Człowieczego.


Nieśmiertelny Królu Wieków, Panie Jezu Chryste, nasz Boże i Zbawicielu! W Roku Jubileuszowym 1050-lecia Chrztu Polski, w roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, oto my, Polacy, stajemy przed Tobą [wraz ze swymi władzami duchownymi i świeckimi], by uznać Twoje Panowanie, poddać się Twemu Prawu, zawierzyć i poświęcić Tobie naszą Ojczyznę i cały Naród.
Wyznajemy wobec nieba i ziemi, że Twego królowania nam potrzeba. Wyznajemy, że Ty jeden masz do nas święte i nigdy nie wygasłe prawa. Dlatego z pokorą chyląc swe czoła przed Tobą, Królem Wszechświata, uznajemy Twe Panowanie nad Polską i całym naszym Narodem, żyjącym w Ojczyźnie i w świecie.