W obliczu wojny na Ukrainie Wyższe Seminarium Duchowne ,,Hosianum" przyjęło pod swój dach ponad 100 uchodźców. Wobec dramatu, który przeżywają w swojej ojczyźnie znaleźli tutaj bezpieczne schronienie. W duchu ewangelicznej solidarności i miłosierdzia pragniemy zapewnić im spokojny pobyt.

Z chrześcijańską nadzieją na życie wieczne w Niebie zawiadamiamy,
że w dniu 22 marca 2022 r. zmarł w 93. roku życia, 66. roku kapłaństwa i 40. roku biskupstwa

Ś+P
JEGO EKSCELENCJA

ARCYBISKUP SENIOR ARCHIDIECEZJI WARMIŃSKIEJ

EDMUND MICHAŁ PISZCZ
(1929 – 1956 – 1982 – 2022)

 

W związku inwazją rosyjską na Ukrainę, w imieniu Konferencji Episkopatu Polski, stanowczo potępiam działania Rosji i Władimira Putina, uznając je za niedopuszczalny i haniebny akt barbarzyństwa, skierowany wobec suwerenności i niezależności niepodległego państwa.

Zwracamy się z serdeczną prośbą o umieszczenie w ramach ogłoszeń parafialnych informacji, iż 5 marca 2022 r. w Olsztynie w parafii św. Jóżefa, Mszą Świętą o godz. 18:00  rozpocznie się 71 Jerycho Różańcowe. Zakończenie nastąpi 12 lutego uroczystą Mszą Świętą o godz. 18:00.

Główną intencją Jerycha Różańcowego będzie wynagradzanie Panu Bogu za grzechy i zło narodów, wypraszanie im wiary. Bedziemy się modlić o pokój na świecie, Ukrainie i w sercach ludzi.

Muzoteka - biblioteka przy ulicy 1 Maja 5,

zaprasza osoby starsze

 lub opiekunów osób starszych, chorych

i niepełnosprawnych

po literaturę religijną

5 lutego 2022 r. w Olsztynie w parafii św. Franciszka z Asyżu ,Mszą Świętą o godz. 18:00 rozpocznie
się 70 Jerycho Różańcowe.


„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny” (Łk 6, 36)
Trwając na drodze miłosierdzia przy tych, którzy cierpią

 09 lutego 2022 r. od godz. 17:00 do 18:30

Spotkanie w Domu Parafialnym

przy kościele św. Józefa, ul. Jagiellońska 41

 

 

                  "Serce Matki Bożej jest ściśnione na widok zła i grzechów w narodzie.
Trzeba więcej zadośćuczynienia za zło, więcej wspólnej
 i publicznej modlitwy różańcowej.
Naród musi wreszcie stanąć po jednej stronie”
(Sł. B. ks. Kard. A. Hlond).

 

Umiłowani w Chrystusie siostry i bracia!

Liturgia dzisiejszej niedzieli zachęca nas do ufnego zawierzenia naszych rodzin Świętej Rodzinie oraz do odnowienia przyrzeczeń małżeńskich. Perykopa ewangeliczna o odnalezieniu Jezusa przez rodziców w świątyni opowiada o relacjach, które łączyły Maryję, Józefa i Jezusa. Rodzice odnaleźli bezpieczeństwo, radość szczęśliwej rodziny i pokój serca, gdy budowali wzajemne więzi na Bogu. Święta Rodzina uczy nas czułej, odpowiedzialnej i ofiarnej miłości, umiejętności słuchania, gotowości do pomocy i nieustannego poszukiwania Bożej woli w codziennym życiu.